خانه ⁄ حضور و غیاب دانش آموزان

حضور و غیاب دانش آموزان

یکی از نیازهای مدیران کنترل و نظارت بر دانش آموزان است. یکی از این موارد کنترل و نظارت بر ورود و خروج دانش آموزان می باشد. استفاده از سیستم حضور و غیاب به صورت نرم افزاری جدای از سهولت در امر حضور و غیاب امکان گزارشی گیری لحظه ای, پرونده سازی و اطلاع رسانی را در اختیار کاربران قرار می دهد.